19 03 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Ważna informacja: na terenie Gminy Wałbrzych jest możliwość skorzystania
 z internatu!!!
(dodatkowe infromacje na stronie: http:zs4.walbrzych.pl/internat/)

Na formularzu wniosku rekrutacyjnego znajduje się pole do wypełnienia dot. internatu - czy kandydat zamierza skorzystać z oferty internatu JULIA w nadchodzacym roku szkolnym.

Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2017/04/zarzadzenie.pdf

Nabór do wałbrzyskich szkół (w tym liceów) na rok szkolny 2017/2018 odbywa się:

  • drogą elektroniczną od 1 czerwca - do 21 czerwca br.
  • drogą tradycyjną (złożenie podania w szkole) od 1 do 21 czerwca br.

więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html

REGULAMIN – KRYTERIA
przyjęć kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja 
w Wałbrzychu
na rok szkolny 2017/2018
w formacie pdf - tutaj

załacznik nr 1 - 
terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  - zawiera m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

załacznik nr 2 -  wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla potrzeb rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 (na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6 z dnia 20 lutego 2017r.)

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl