1 04 2015
Wyszukiwarka

REGULAMIN – KRYTERIA przyjęć kandydatów
do
II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja
w Wałbrzychu
na rok szkolny 2015/2016 w formacie pdf - tutaj

załącznik nr 2 - wykaz osiągnięć w konkursach  o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutcyjne
(zgodnie z zarządzeniem DKO nr5/2014 - zał. 3b)

wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej (wg załącznika nr 4 do zarządzenia DKO)

 

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl