16 08 2018
Wyszukiwarka

Dane szkoły

Al. Wyzwolenia 34
58-300 Wałbrzych
tel/fax: 748423592
adres e-mail:
zs2@civ.pl
sekretariat czynny
7.30-15.30
codziennie oprócz czwartków

Dojazd

Ocalić od zapomnienia - pamięć o Polakach żyjących na kresach

Karta Szkolna

 

Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia

Rewitalizacja Wałbrzycha

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Harmonogram:

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa od 1 czerwca do 20 czerwca br. w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.

Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów odbywa się:
•    22 czerwca (piątek) do godz. 16.00,
•    25 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00,
•    26 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00.

Ważna informacja: na terenie Gminy Wałbrzych jest możliwość skorzystania
 z internatu!!!
(dodatkowe infromacje na stronie: http:zs4.walbrzych.pl/internat/)

Na formularzu wniosku rekrutacyjnego znajduje się pole do wypełnienia dot. internatu - czy kandydat zamierza skorzystać z oferty internatu JULIA w nadchodzacym roku szkolnym.

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/01/s22c-618021513360.pdf

więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html

REGULAMIN – KRYTERIA
przyjęć kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja 
w Wałbrzychu
na rok szkolny 2018/2019
w formacie pdf - tutaj

załacznik nr 1 - 
terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  - zawiera m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

załacznik nr 2 -  wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla potrzeb rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 (na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6 z dnia 20 lutego 2017r.)

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017r.

Pozycjonowanie Wałbrzych | Tworzenie stron internetowych HM Sp. z o.o www.hm.pl | Profesjonalny hosting www.hb.pl